Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej P.P. REX Sp. z o.o. , www.rex-toys.com

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez P. P. REX Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej  przy ul. Cieszyńskiej 365, 43-382 Bielsko-Biała wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000672003. NIP: 547-017-13-74 . Regon: 002390726.

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej REX Sp. z o.o.

c) Kupującym może być każda jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną (tylko KLIENCI HURTOWI), posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.rex-toys.com jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta oraz polityka prywatności

a) uzupełnienie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. REX Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Informujemy, że podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne oraz zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie informujemy, że w przypadku chęci zawarcia transakcji podanie danych konieczne jest do realizacji zamówienia. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora, którym jest: P.P.REX Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała P.P. REX Sp. z o.o. jest uprawnione do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami P.P. REX Sp. z o.o.) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z P.P. REX Sp. z o.o. umowy. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom P.P. REX Sp. z o.o. na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy P.P. REX Sp. z o.o. a Podwykonawcami P.P. REX Sp. z o.o.. Ponadto P.P. REX Sp. z o.o. jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest określony prawem o archiwizacji. Przetwarzanie danych będzie następować do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jednocześnie informujemy że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do UODO  w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. W celach marketingowych podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi P.P. REX Sp. z o.o. informowanie o nowych ofertach i promocjach. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez P.P.REX Sp. z o.o. (Administratora) w celu realizacji zamówień. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do swobodnego wycofania zgody w każdym czasie i bez podawania przyczyny. 

3. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.rex-toys.com

b) Możliwość składania zamówień on-line mają tylko Klienci hurtowi. Nie prowadzimy sprzedażydetalicznej on-line. 
Klientów indywidualnych zapraszamy na zakupy do siedziby naszej firmy.

c) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku „do kasy” oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

d) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin
roboczych od złożenia zamówienia, pracownik naszej firmy potwierdzi dostępność produktu do  sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

4. Ceny

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN).

b) Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy.

5. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i zależnie od wielkości zamówienia następuje za pomocą transportu własnego lub firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

b) REX Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

c) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

6. Prawa autorskie

a) Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie www.rex-toys.com są wlasnością firmy REX Sp. z o.o. i są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

b) Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

7. Niedozwolone udostępnianie konta

Konto stanowi własność Firmy, która dokonała rejestracji na swoje dane, i jest niezbywalne. W związku z tym niedozwolone jest udostępnianie swojego konta innym osobom oraz korzystanie z kont innych Użytkowników.

Zakaz dotyczy:

a) przekazania konta innej osobie,
b) współdzielenia konta,
c) chwilowego użyczenia.

Naruszenie powyższych zasad może prowadzić do zawieszenia lub usunięcia konta.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane za pośrednictwem jego konta, dlatego powinien zachować w tajemnicy hasło dostępowe. Jeśli świadomie lub wskutek niedostatecznej ostrożności pozwoli on innej osobie uzyskać dostęp do swojego konta, osoba ta może swoimi działaniami naruszyć prawo lub Regulamin. Konsekwencje takiej sytuacji ponosi właściciel konta.

8. Zakończenie

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Jak składać zamówienia

Poniższe wskazówki pomogą Państwu w składaniu zamówień:

  1. Proszę wybrać interesujący produkt w panelu "Oferta" lub za pomocą wyszukiwarki.

  2. Następnie proszę wprowadzić żądaną ilość i kliknąć „Dodaj do koszyka”.

  3. Pakowanie np.12/24 oznacza, że w małym kartonie jest 12 sztuk wybranego produktu, a w opakowaniu zbiorczym 24 sztuki

  4. Zawsze można obejrzeć zawartość swojego koszyka. Można wtedy wyjąć niechciane produkty z koszyka lub zmienić ich ilość.

  5. W celu zakończenia zakupów należy wybrać opcję "Do kasy", nastepnie należy sprawdzić poprawność danych do faktury oraz wybrać sposób płatności. Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi odnośnie zamówienia (np. termin dostawy) można je wpisać w polu "Dodaj komentarz do zamówienia" a następnie kliknąć "kontynuuj".


 

Potwierdzenie zamówienia

Aby uniknąć nieporozumień każdorazowo wysyłamy potwierdzenie do Klienta o przyjęciu jego zamówienia. 

Zamówienia można składać również telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerami telefonów:

(33) 818-47-10
(33) 818-39-14
506 038 220


Mogą Państwo również zamówić wizytę naszego przedstawiciela handlowego.