OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
P.P.REX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, że zabawka: Zestaw strzelecki, Item No. HW21050029(51), Factory Item no.289-23, kod EAN 5907308430445, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, gdyż na częściach prowadzących pociski (plastikowych kulek nr 2 i 4) stwierdzono zadziory, co stwarza ryzyko zranienia się dziecka podczas użytkowania zabawki. Ponadto, w trakcie badania długości pocisków piankowych z przyssawką pociski posiadały zaniżoną długość, co stwarza ryzyko dostania się pocisku do dróg oddechowych dziecka podczas zabawy, a następnie ich zatkania. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postepowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.