Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO
Informujemy, że podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne oraz zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Jednocześnie informujemy, że w przypadku chęci zawarcia transakcji podanie danych konieczne jest do realizacji zamówienia. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora, którym jest:
P.P.REX Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała
P.P. REX Sp. z o.o. jest uprawnione do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami P.P. REX Sp. z o.o.) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z P.P. REX Sp. z o.o. umowy. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom P.P. REX Sp. z o.o. na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy P.P. REX Sp. z o.o. a Podwykonawcami P.P. REX Sp. z o.o.. Ponadto P.P. REX Sp. z o.o. jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest określony prawem o archiwizacji. Przetwarzanie danych będzie następować do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Jednocześnie informujemy że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do UODO  w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. W celach marketingowych podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi P.P. REX Sp. z o.o. informowanie o nowych ofertach i promocjach.